İnsan Kaynakları

DERİX İLAÇ MEDİKAL’ DE GELECEK

İnsan Kaynakları Politikamız

Başarıya giden yolda en önemli kaynağımız çalışanlarımızdır.

Kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık, bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık ve sürekli gelişim başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Şirketin başarısı; her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde azami katkıda bulunması ve bunu şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Eğitim ve Kişisel Gelişim

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim önceliğimizdir. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur.Bu doğrultuda çalışanların eğitim ihtiyaçları, mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak belirlenir.

İşe Alım Süreci

Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler dikkate alınarak işe alım süreci başlatılır. Başvurular değerlendirilerek adaylar; insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir.

Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıda anılan özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir.

Müşteri Odaklılık
Takım Çalışmasına Yatkınlık
İletişim Yeteneği
Öğrenme ve Kendini Geliştirme Arzusu
İç Motivasyon
Özgüven
Değişime Açıklık